DOKUMENTY DO POBRANIA:

ULOTKA DLA PACJENTÓW

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEGO WYWIADU PRZED SZCZEPIENIEM

PERSONEL MEDYCZNY NALEŻĄCY DO GRUPY 0 – ZASZCZEPIONY