Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Polityka prywatności

Preambuła

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową  https://www.zoznadarzyn.pl//. Dotyczy to również naszej strony na portalu Facebook http://www.facebook.com/zoznadarzyn/.  Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

 1. Administrator
  Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie z siedzibą w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3, 05-830.
 2. Kontakt
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@zoznadarzyn.pl
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Dane przetwarzane są w celach określonych w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i zgodnie z tą ustawą.
  Przetwarzamy dane zgodnie z art. 9 ust. 1 litera h) RODO.
 4. Źródło i zakres przetwarzania
  Swoje dane osobowe pacjenci przekazują osobiście. Aby objąć pacjenta opieką zdrowotną zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania i pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Dane powyższe są potrzebne aby móc zweryfikować tożsamość pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia jest tworzona dokumentacja medyczna, w której odnotowywane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia. W celu wysyłania informacji o terminie wizyty, kodzie recepty i innych informacji potrzebujemy numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. Cele przetwarzania
  – ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, szczególnie przy zgłoszeniu do objęcia opieką medyczną a także weryfikacja danych podczas umawiania wizyty przez telefon, Internet jak również w naszych placówkach w Nadarzynie i Młochowie
  – prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej, do których jesteśmy zobowiązani jako podmiot leczniczy
  – realizacja praw pacjenta np. obsługa oświadczeń i upoważnień, udzielanie informacji o stanie zdrowia i historia leczenia
  – kontakt telefoniczny i mailowy w celu np. potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej, przypomnienia o wizycie, działań profilaktycznych (np. szczepień)
  – przeprowadzanie obowiązkowych szczepień ochronnych i raportowanie stanu zaszczepień właściwym organom
  – w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązków podatkowych wystawiane są np. faktury za usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych
 6. Przekazywanie danych
  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności i dbania o poufność danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane poniższym kategoriom odbiorców:
  – innym podmiotom leczniczym współpracujących z SPG ZOZ w Nadarzynie w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
  – dostawcom usług dla SPG ZOZ w Nadarzynie, które zapewniają rozwiązania techniczne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszymi placówkami (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego),
  – osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta,
  – Narodowemu Funduszowi Zdrowia jako ustawowemu świadczeniodawcy opieki zdrowotnej
 7. Czas przetwarzania
  Dokumentacja medyczna obowiązkowo przechowywana jest co najmniej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 8. Obowiązek podania danych
  Jako podmiot leczniczy mamy obowiązek prowadzić dokumentację medyczną w sposób określony przepisami prawa. Weryfikujemy pacjenta poprzez podanie danych osobowych. W takim przypadku brak zgody na podanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  Mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych ze względów rachunkowych i podatkowych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy rachunku imiennego.
  Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz potwierdzenia wizyty lub nie odwołasz jej poprzez np. SMS.
 9. Prawa
  Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, zażądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  Aby skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, mailowo lub odwiedź nas osobiście.
  Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Strona SPG ZOZ w Nadarzynie zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

Dane zbierane przez naszą stronę.
Podczas Państwa wizyty nasz serwer automatycznie zapisuje tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie.

W przypadku danych gromadzonych przez formularze masz możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Strona www.zoznadarzyn.pl  wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Identyfikują one Państwa przeglądarkę oraz usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację Polityki Prywatności.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.Skip to content Click to listen highlighted text!