Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej.

Dokumentację medyczną udostępnia się:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
  – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

0 zł 43 gr za 1 stronę kserokopii;
12 zł 31 gr za 1 stronę odpisu;
2 zł 46 gr na elektronicznym nośniku danych.

Podstawa prawna: art. 28. pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późn. zm. (Dz.U. 2012.159).Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

 • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
 • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
  (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Kliknij i odsłuchaj zaznaczony tekst