Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej.

Dokumentację medyczną udostępnia się:

  1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości.
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
    – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
    – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym).
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

0 zł 43 gr za 1 stronę kserokopii;
12 zł 31 gr za 1 stronę odpisu;
2 zł 46 gr na elektronicznym nośniku danych.

Podstawa prawna: art. 28. pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późn. zm. (Dz.U. 2012.159).Skip to content Click to listen highlighted text!