Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Prawa pacjenta

Źródło: https://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/edukacja_-_poznaj_swoje_prawa/infografiki/infografika_prawa_pacjenta.pdf

Więcej informacji dostępne na stronach internetowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają :

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
  • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)


Skip to content Click to listen highlighted text!