Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Skargi i wnioski

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do złożenia ustnej albo pisemnej skargi na nienależyte udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz inne nieprawidłowości w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

Dyrektor SPGZOZ w Nadarzynie przyjmuje interesantów:
w środy w godzinach 16:00-18:00

Skargi można składać w:

  1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

Skargi i wnioski przyjmuje:
Zastępca dyrektora SPGZOZ w Nadarzynie
W biurze SPGZOZ we wtorki w godz. 10:00-12:00

  1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-231 Warszawa
ul. Płocka 11/13
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Infolinia Recznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590
czynna całodobowo – 7 dni w tygodniu

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dział Obsługi Świadczeniobiorców
00-613 Warszawa
Chałubińskiego 8
e-mail: skargi@nfz-warszawa.plSkip to content Click to listen highlighted text!