Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Skargi i wnioski

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do złożenia ustnej albo pisemnej skargi na nienależyte udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz inne nieprawidłowości w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

Dyrektor SPGZOZ w Nadarzynie przyjmuje interesantów:
w środy w godzinach 16:00-18:00

Skargi można składać w:

  1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

Skargi i wnioski przyjmuje:
Zastępca dyrektora SPGZOZ w Nadarzynie
W biurze SPGZOZ we wtorki w godz. 10:00-12:00

  1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa
Młynarska 46
Tel 22 532 82 50 Fax 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Infolinia Recznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590
czynna od pn do pt w godz. 9:00-21:00

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Dział Obsługi Świadczeniobiorców
00-613 Warszawa
Chałubińskiego 8
e-mail: skargi@nfz-warszawa.plNocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
    (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Click to listen highlighted text!