1. Programy profilaktyczne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Ośrodek zdrowia w Nadarzynie korzysta z oferty medycznej w ramach NFZ, tym samym korzysta z programów profilaktycznych. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w  przychodni w Nadarzynie realizowane były następujące programy:

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy;
 • Program profilaktyki raka piersi;
 • Profilaktyka nadciśnienia tętniczego, profilaktyka cukrzycy.

Program profilaktyki raka szyjki macicy

terminy – wg zapisów

miejsce – Ośrodek zdrowia Nadarzyn
                dr Cerkiewnik: wtorek 13.00:18.00
                                          czwartek 9.00:14.00

                dr Gutkowska: środa 13.00:18.00

               – Ośrodek zdrowia Młochów
                dr Cerkiewnik:  poniedziałek 8.00:12.00

rejestracja – Ośrodek zdrowia Nadarzyn tel. 22 739 48 40 wew.122
                      Ośrodek zdrowia Młochów tel. 22 729 91 46

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Bardzo wiele pacjentek przychodni skorzystało z badania, ponieważ jest to niezawodny sposób na wczesne wykrycie raka szyjki macicy, który jest drugim co do częstości występowania nowotworem u kobiet.          
W Polsce rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy.
W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwoli na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia i nie pozwoli na dalszy rozwój choroby oraz umożliwi całkowite wyleczenie.

Czynnikami ryzyka warunkującymi powstawanie choroby są m in.:

 • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);
 •  wiek – zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem- szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.;
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego;
 •  duża liczba partnerów seksualnych;
 •   duża liczba odbytych porodów;
 •  niski status społeczny i ekonomiczny;
 •  palenie papierosów;
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

 Na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu.

Program profilaktyki raka piersi

terminy – wg harmonogramu NFZ
                  o zaplanowanych badaniach pacjenci informowani są na bieżąco

miejsce – mammobus przy Ośrodku zdrowia w Nadarzynie

rejestracja – firma zewnętrzna

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że drastyczny wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Rak piersi występuje częściej po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. Głównym założeniem programu jest więc zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi oraz obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej . Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są m in.:

 • rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra);
 • wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia;
 • późna menopauza po 55 roku życia;
 • urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność.

Porada profilaktyczna w programie obejmuje: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), sporządzenie Karty badania mammograficznego. Jeśli wynik badania mammograficznego wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.
W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Profilaktyka nadciśnienia

terminy – codziennie w godz.11.00:18.00

miejsce – Ośrodek zdrowia w Nadarzynie i w Młochowie – gab. zabiegowy

rejestracja – bez zapisów

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Szczególnie zachęcamy do badania ciśnieni osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg);
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu);
 • palenie tytoniu;
 • niska aktywność ruchowa;
 • nadwaga i otyłość;
 • upośledzona tolerancja glukozy;
 • wzrost stężenia fibrynogenu;
 • wzrost stężenia kwasu moczowego;
 • nadmierny stres;
 • nieracjonalne odżywianie;
 • wiek;
 • płeć męska;
 • obciążenia genetyczne .                                    

Programy profilaktyczne w realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia cieszą się dużym zainteresowaniem pacjentów, których świadomość zdrowotna jest coraz większa.