Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Profilaktyka

Nadrzędnym celem SPG ZOZ w Nadarzynie z Filią w Młochowie jest profilaktyka zdrowotna: zapobieganie chorobom i minimalizowanie ich następstw poprzez profilaktykę pierwotną, czyli zapobieganie zachorowaniom oraz profilaktykę wtórną, czyli zapobieganie powikłaniom chorób, dzięki ich wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu. Dyrekcja oraz personel podejmuje wiele działań mających na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji.

Podejmując działania profilaktyczne przeprowadza się diagnozę, aby móc zastosować właściwe środki. Poziom oddziaływań profilaktycznych powinien być dostosowany do stopnia ryzyka występującego w populacji objętej oddziaływaniami.

Dyrektor oraz pracownicy SPG ZOZ Nadarzyn w trosce o pacjenta opracowują corocznie kalendarz badań profilaktycznych, który upubliczniany jest już na początku roku, aby każdy pacjent korzystający z usług przychodni mógł zaplanować swoją indywidualną ścieżkę badań.

Kalendarz badań profilaktycznych obejmuje:

  1. Programy profilaktyczne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
  2. Programy profilaktyczne realizowane z funduszy Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
  3. Programy profilaktyczne realizowane z budżetu Gminy Nadarzyn.
  4. Komercyjne programy profilaktyczne.

Zgodnie z założeniem ośrodka zdrowia najważniejsza jest profilaktyka oraz promowanie zdrowego trybu życia, stąd ogromny nacisk na realizację wszelkich programów profilaktycznych oraz popieranie działań promujących zdrowy styl życia.Skip to content Click to listen highlighted text!