Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Profilaktyka

Nadrzędnym celem SPG ZOZ w Nadarzynie z Filią w Młochowie jest profilaktyka zdrowotna: zapobieganie chorobom i minimalizowanie ich następstw poprzez profilaktykę pierwotną, czyli zapobieganie zachorowaniom oraz profilaktykę wtórną, czyli zapobieganie powikłaniom chorób, dzięki ich wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu. Dyrekcja oraz personel podejmuje wiele działań mających na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji.

Podejmując działania profilaktyczne przeprowadza się diagnozę, aby móc zastosować właściwe środki. Poziom oddziaływań profilaktycznych powinien być dostosowany do stopnia ryzyka występującego w populacji objętej oddziaływaniami.

Dyrektor oraz pracownicy SPG ZOZ Nadarzyn w trosce o pacjenta opracowują corocznie kalendarz badań profilaktycznych, który upubliczniany jest już na początku roku, aby każdy pacjent korzystający z usług przychodni mógł zaplanować swoją indywidualną ścieżkę badań.

Kalendarz badań profilaktycznych obejmuje:

  1. Programy profilaktyczne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
  2. Programy profilaktyczne realizowane z funduszy Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
  3. Programy profilaktyczne realizowane z budżetu Gminy Nadarzyn.
  4. Komercyjne programy profilaktyczne.

Zgodnie z założeniem ośrodka zdrowia najważniejsza jest profilaktyka oraz promowanie zdrowego trybu życia, stąd ogromny nacisk na realizację wszelkich programów profilaktycznych oraz popieranie działań promujących zdrowy styl życia.Skip to content Kliknij i odsłuchaj zaznaczony tekst