Oferta badań oraz programów profilaktycznych realizowanych przez Ośrodek zdrowia w Nadarzynie poszerzona jest o programy realizowane z funduszy placówki medycznej, przy wsparciu finansowym Gminy Nadarzyn, ponieważ   priorytetem jest zwiększenie oddziaływań na zdrowie każdego pacjenta.
Do programów realizowanych z funduszy SPG ZOZ zaliczymy:

 • Program logopedyczny Mówię ładnie i poprawnie;
 • Fluoryzacja;
 • Program stomatologiczny Biały ząbek;
 • Nadarzyński Tydzień Zdrowia;
 • Holter RR ora EKG;
 • Program rehabilitacyjny Udary i złamania;
 • Szczepienia p/grypie.
 • Trening słuchowy metodą Tomatisa

Program logopedyczny Mówię ładnie i poprawnie

Opieką logopedyczną objęte są dzieci ( do 6 r.ż) z Gminy Nadarzyn.
Rejestracja – 502 312 540

            Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym z terenu Gminy Nadarzyn.

Podzielony jest na trzy obszary:

 1. Słyszę – polegający na rozwijaniu percepcji słuchowej.
 2. Rozumiem- obejmujący percepcję mowy biernej.
 3. Mówię- polegający na rozwijaniu mowy czynnej.

           W każdym z obszarów zostały wyznaczone cele ogólne, przedstawiono etap pracy, ćwiczenia ogólne dostosowane do danego etapu rozwoju oraz cele operacyjne. Program jest niewątpliwie propozycją rozwiązań terapeutycznych, które należy opracować
i dostosować do każdego dziecka indywidualnie ze względu na zróżnicowane zaburzenia
a także możliwości intelektualne oraz psychomotoryczne, dlatego obejmuje duży zakres materiału- od wokalizacji do prostych zadań. Głównymi celami programu są: rozwój percepcji słuchowej, rozwój mowy biernej, rozwój mowy czynnej.

Etapy realizacji programu:

 1. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci uczestniczących w programie, wywiadów z rodzicami oraz obserwacji dzieci.
 2. Instruktaż dla rodziców. Rodzice poznają ogólne zagadnienia profilaktyki logopedycznej i konsekwencje zaniedbań.
 3. Organizowanie zajęć logorytmicznych rozwijających mowę i słuch.
 4. Dokonanie ewaluacji.

      Program logopedyczny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności, ponieważ zauważalny jest coraz większy odsetek dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji. W ciągu roku szkolnego około 35 małych pacjentów objętych jest stałą opieką logopedyczną. Logopedzi pracujący w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie współpracują z wychowawcami dzieci zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Stała współpraca oraz ogromne wsparcie ze strony rodziców powoduje, że dzieci  z problemami wymowy szybciej odnajdują się w szkole, czują się akceptowani oraz nie mają zachwianego poczucie własnej wartości.

Program profilaktyczny Fluoryzacja

Realizowany w szkołach Gminy Nadarzyn. Z programu korzystają uczniowie, których rodzice wyrazili zgody.

Fluoryzacja to zabieg stomatologiczny służący profilaktyce próchnicy i nadwrażliwości zębów. Polega na zastosowaniu preparatów z fluorem – zewnętrznie (bezpośrednio na zęby) lub wewnętrznie (w formie suplementów diety).

Fluor jest pierwiastkiem niezbędnym dla zdrowia zębów. Wzmacnia ich szkliwo, uodparniając na działanie chorobotwórczych drobnoustrojów, kwasów i innych szkodliwych czynników. Fluoru organizmowi dostarczają produkty spożywcze i woda. Zawierają go także środki do higieny jamy ustnej. Profilaktycznie lub w przypadku deficytów tego pierwiastka warto raz na pewien czas zastosować fluoryzację – zabieg polegający na nałożeniu na powierzchnię zębów preparatu ze stężonym fluorem.

Czemu służy fluoryzacja zębów?

Ma szczególne znaczenie dla zdrowia zębów:

 • wzmacnia szkliwo, czyniąc je odpornym na działanie kwasów i bakterii,
 • wspomaga procesy remineralizacji szkliwa, tj. odtwarzania go w miejscu drobnych ubytków,
 • hamuje rozwój bakterii próchnicotwórczych,
 • utrudnia przywieranie kamienia nazębnego do szkliwa.

Program stomatologiczny Biały ząbek

Realizowany w gabinecie stomatologicznym w Nadarzynie i w Młochowie. Skierowany do uczniów szkół z terenu Gminy Nadarzyn, po zgłoszeniu szkoły do programu.

Przegląd stomatologiczny to najważniejszy element profilaktyki, który służy ocenie stanu uzębienia. Wykonywany systematycznie – najlepiej co pół roku, pozwala na wczesne diagnozowanie i prawidłowe zaplanowanie leczenia chorób uzębienia. Pacjenci, którzy systematycznie zgłaszają się na przegląd zębów i przyzębia przyczyniają się tym samym do zapewniania zdrowia, nie tylko jamy ustnej, ale także całego organizmu. Podczas takiej wizyty  dentysta bada stan zębów i dziąseł, a także sprawdza czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany. Jeśli wykryje pierwsze objawy choroby: próchnicy czy wady zgryzu, może odpowiednio wcześnie podjąć leczenie.

Każdy przegląd stomatologiczny obejmuje m.in. dokładne badanie przyzębia oraz zdjęcia kontrolne zgryzowe. W naszej przychodni dbamy o zdrowy i piękny uśmiech małych pacjentów. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, zapewniając pacjentom nie tylko profesjonalne leczenie za pomocą sprawdzonych sposobów i wysokiej jakości sprzętu, ale także specjalistyczne porady stomatologiczne.

Nadarzyński Tydzień Zdrowia

            Corocznie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie oraz w Młochowie odbywa się tydzień zdrowia poświęcony bezpłatnej profilaktyce. Przed przystąpieniem do akcji przeprowadzany jest wywiad wśród pacjentów oraz wśród pracowników medycznych na podstawie, którego określa się kierunek działań.

Często Nadarzyński Tydzień Zdrowia poświęcony był problematyce onkologicznej.

Program onkologiczny

terminy – wg zapisów

miejsce – Ośrodek zdrowia w Nadarzynie i w Młochowie – gabinet ginekologiczny

rejestracja – tel. 22 739 48 40

Zgodnie z tematyką akcja umożliwiała przeprowadzenie bezpłatnych badań USG trzem grupom odbiorców: dzieciom (od 2 do 16 r.ż.) zaproponowano USG jamy brzusznej, kobietom (powyżej 35 r.ż.) USG piersi, mężczyznom (powyżej 45 r.ż.) USG prostaty. Odbiór akcji przeszedł najśmielsze oczekiwania. Pacjenci mieli świadomość, jak ważna jest profilaktyka onkologiczna, która skupia się na szeroko podjętych działaniach, których celem jest wykrycie nowotworu w możliwie wczesnej fazie rozwoju. Poza onkologicznym działaniem często przygotowane były pakiety badań laboratoryjnych przeznaczone do różnych grup wiekowych naszych pacjentów.

Szczepienia przeciw grypie

           W sezonie jesienno-zimowym ryzyko infekcji dróg oddechowych przenoszonych drogą kropelkową gwałtownie wzrasta. Każde kichnięcie czy kaszel może być początkiem uciążliwych dolegliwości.. Warto zrobić jak najwięcej, aby sezon minął bez zdrowotnych niespodzianek. Pacjentom przychodni proponowane są szczepienia przeciw grypie, których celem  jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego.  Po szczepieniu układ odpornościowy potrzebuje od 6 do 8 tygodni na produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi grypy. Dzieci i osoby starsze należą do grup ryzyka, dla których grypa jest bardzo poważnym zagrożeniem. Jedna dawka szczepionki wystarczy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania u siebie i swoich najbliższych, a tym samym zarażenia osób w swoim otoczeniu.  Do sezonu infekcyjnego należy przygotowywać się przez cały rok. Styl życia ma ogromny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. Corocznie w SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów przeprowadzane są szczepienia przeciw grypie, które dla pacjentów powyżej 65 r.ż. dofinansowane są
z budżetu Gminy Nadarzyn, a dla pozostałych pacjentów kosztują 5 zł

Holter EKG i Holter RR

terminy – od poniedziałku do czwartku
                 Holter RR – godz. 13.00
                 Holter EKG – godz. 12.00

miejsce – Ośrodek zdrowia w Nadarzynie i w Młochowie – gab. zabiegowy
rejestracja – Ośrodek zdrowia w Nadarzynie tel. 22 739 48 40 wew.117
                        Ośrodek zdrowia w Młochowie tel. 22 729 91 46

Istotą badania jest zapis EKG na nośniku pamięci (taśma magnetofonowa, karta pamięci) oraz późniejszy przegląd zarejestrowanego wykresu na monitorze. Pozwala to na rejestrację pracy serca podczas codziennej aktywności chorego. Przed rozpoczęciem badania po odpowiednim przygotowaniu skóry pacjent ma naklejane na klatce piersiowej elektrody, w ściśle określonych miejscach. Badanie ma pokazać czy w trakcie codziennych zajęć występują ważne dla życia pacjenta zmiany jak zaburzenia rytmu, zmiany odcinka ST świadczące o niedokrwieniu. Dlatego w trakcie badania pacjent nie powinien ograniczać swojej aktywności, a wykonywać wszystkie zwykłe czynności, łącznie z praca zawodową. Jednocześnie powinien zapisywać wykonywane czynności, doznawane emocje, dolegliwości i przyjmowane leki, gdyż będzie to ważne przy interpretacji zapisu.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest popularnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób serca. Holter ciśnieniowy polega na 24-godzinnym automatycznym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. W czasie badania pacjentowi zakłada się specjalny aparat, który monitoruje ciśnienie przez cały czas. Z racji tego, że holter ciśnieniowy rejestruje wartości ciśnienia przez całą dobę, jego prawidłowe wartości będą się różnić w zależności od pory dnia. Jednak jeśli holter ciśnieniowy wskaże wartości powyżej 130/85 w dzień i 120/80 w nocy jest to już powód do niepokoju.

Trening słuchowy metodą Tomatisa

Program rehabilitacyjny Udary i złamania

Program realizowany w gabinecie rehabilitacji w Nadarzynie, skierowany jest do pacjentów ze wskazaniem do pilnej rehabilitacji będącej następstwem udaru, złamania/zwichnięcia/skręcenia lub po przebytych operacjach ortopedycznych (do 4 tygodni).

Rejestracja – 531 248 100 lub 22 739 48 40 wew. 131

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn przemijającej bądź trwałej niepełnosprawności u około 80% dorosłych pacjentów. Może ona dotyczyć całkowitej lub częściowej utraty sprawności ruchowej, zdolności odbioru bodźców, porozumiewania się z otoczeniem oraz pamięci i koncentracji. Może też znacząco ograniczać samodzielność bądź możliwość powrotu do pełnionych wcześniej funkcji społecznych i zawodowych. Optymalnym okresem usprawniania po udarze mózgu jest pierwsze pół roku od chwili zachorowania. Nie oznacza to jednak, że w późniejszym okresie pacjenci nie odnoszą istotnych korzyści z treningu rehabilitacyjnego.

Tym niemniej należy pamiętać, że efekty nawet intensywnej rehabilitacji, podobnie zresztą jak każdego innego treningu fizycznego i umysłowego, nie są wiecznie trwałe, a ryzyko stopniowego pogarszania się sprawności jest tym większe, im większa była niepełnosprawność w konsekwencji samego udaru. Stąd konieczność ustawicznego treningu podtrzymującego.
Program profilaktyczny powstał z myślą o pacjentach, którzy w wyniku złamania lub udaru potrzebują szybkiej rehabilitacji.