Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Profilaktyka SPG ZOZ

Oferta badań oraz programów profilaktycznych realizowanych przez Ośrodek zdrowia w Nadarzynie z Filią w Młochowie poszerzona jest o programy realizowane z funduszy placówki medycznej, przy wsparciu finansowym Gminy Nadarzyn, ponieważ  priorytetem jest zwiększenie oddziaływań na zdrowie każdego pacjenta.

Programy realizowane przez przychodnię:

 • Program logopedyczny – Mówię ładnie i poprawnie
 • Program stomatologiczny – Fluoryzacja
 • Nadarzyński Tydzień Zdrowia
 • Holter RR ora EKG
 • Program rehabilitacyjny – Udary i złamania, szybka rehabilitacja
 • Szczepienia p/grypie
 • Trening słuchowy metodą Tomatisa
 • USG piersi, jamy brzusznej, prostaty, tarczycy i płuc
 • Program Profilaktyki Zdrowotnej Szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego
 • Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Program logopedyczny – Mówię ładnie i poprawnie


Opieką logopedyczną objęte są dzieci (do 6 r.ż) z Gminy Nadarzyn.

Obszary działania:
rozwijanie percepcji słuchowej, rozwój mowy biernej i czynnej.

Etapy realizacji programu:

 1. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci uczestniczących w programie, wywiadów z rodzicami oraz obserwacji dzieci.
 2. Instruktaż dla rodziców.
 3. Organizowanie zajęć logorytmicznych rozwijających mowę i słuch.
 4. Dokonanie ewaluacji.

Program logopedyczny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności, ponieważ zauważalny jest coraz większy odsetek dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji. W ciągu roku szkolnego około 35 małych pacjentów objętych jest stałą opieką logopedyczną. Logopedzi pracujący w Ośrodku zdrowia w Nadarzynie współpracują z wychowawcami dzieci zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Stała współpraca oraz ogromne wsparcie ze strony rodziców powoduje, że dzieci  z problemami wymowy szybciej odnajdują się w szkole, czują się akceptowane oraz nie mają zachwianego poczucie własnej wartości.

Program stomatologiczny – Fluoryzacja


Miejsce realizacji programu – szkoły na terenie Gminy Nadarzyn. Na udział dziecka w programie wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Fluoryzacja to zabieg stomatologiczny służący profilaktyce próchnicy i nadwrażliwości zębów. Polega na zastosowaniu preparatów z fluorem – zewnętrznie (bezpośrednio na zęby) lub wewnętrznie (w formie suplementów diety). Fluor jest pierwiastkiem niezbędnym dla zdrowia zębów. Wzmacnia ich szkliwo, uodparniając na działanie chorobotwórczych drobnoustrojów, kwasów i innych szkodliwych czynników. Fluoru organizmowi dostarczają produkty spożywcze i woda. Zawierają go także środki do higieny jamy ustnej. Profilaktycznie lub w przypadku deficytów tego pierwiastka warto raz na pewien czas zastosować fluoryzację – zabieg polegający na nałożeniu na powierzchnię zębów preparatu ze stężonym fluorem.

Fluoryzacja ma szczególne znaczenie dla zdrowia zębów:

 • wzmacnia szkliwo, czyniąc je odpornym na działanie kwasów i bakterii
 • wspomaga procesy remineralizacji szkliwa, tj. odtwarzania go w miejscu drobnych ubytków
 • hamuje rozwój bakterii próchnicotwórczych
 • utrudnia przywieranie kamienia nazębnego do szkliwa.

Nadarzyński Tydzień Zdrowia

Corocznie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie oraz w Młochowie odbywa się tydzień zdrowia poświęcony bezpłatnej profilaktyce. Przed przystąpieniem do akcji przeprowadzany jest wywiad wśród pacjentów oraz wśród pracowników medycznych, na podstawie którego określa się zakres bezpłatnych badań, testów itp. Z akcji korzysta wielu pacjentów!

Program onkologiczny

Zgodnie z tematyką akcja umożliwiała przeprowadzenie bezpłatnych badań USG:

• jamy brzusznej – dzieci od 2 do 16 r.ż.
• piersi – kobiety powyżej 35 r.ż.
• prostaty – mężczyźni powyżej 45 r.ż.
• tarczycy
• płuc


Szczepienia przeciw grypie

W sezonie jesienno-zimowym ryzyko infekcji dróg oddechowych przenoszonych drogą kropelkową gwałtownie wzrasta. Każde kichnięcie czy kaszel może być początkiem uciążliwych dolegliwości. Warto zrobić jak najwięcej, aby sezon minął bez zdrowotnych niespodzianek. Pacjentom przychodni proponowane są szczepienia przeciw grypie, których celem  jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego.  Po szczepieniu układ odpornościowy potrzebuje od 6 do 8 tygodni na produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi grypy. Dzieci i osoby starsze należą do grup ryzyka, dla których grypa jest bardzo poważnym zagrożeniem. Jedna dawka szczepionki wystarczy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania u siebie i swoich najbliższych, a tym samym zarażenia osób w swoim otoczeniu.  Do sezonu infekcyjnego należy przygotowywać się przez cały rok. Styl życia ma ogromny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego.
Corocznie w SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów przeprowadzane są szczepienia przeciw grypie, które dla pacjentów powyżej 65 r.ż. dofinansowane są z budżetu Gminy Nadarzyn, a dla pozostałych pacjentów kosztują 5 zł.

Holter EKG i Holter RR

Istotą badania jest zapis EKG na nośniku pamięci (taśma magnetofonowa, karta pamięci) oraz późniejszy przegląd zarejestrowanego wykresu na monitorze. Pozwala to na rejestrację pracy serca podczas codziennej aktywności chorego. Przed rozpoczęciem badania po odpowiednim przygotowaniu skóry pacjent ma naklejane na klatce piersiowej elektrody, w ściśle określonych miejscach. Badanie ma pokazać czy w trakcie codziennych zajęć występują ważne dla życia pacjenta zmiany jak zaburzenia rytmu, zmiany odcinka ST świadczące o niedokrwieniu. Dlatego w trakcie badania pacjent nie powinien ograniczać swojej aktywności, a wykonywać wszystkie zwykłe czynności, łącznie z praca zawodową. Jednocześnie powinien zapisywać wykonywane czynności, doznawane emocje, dolegliwości i przyjmowane leki, gdyż będzie to ważne przy interpretacji zapisu.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest popularnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób serca. Holter ciśnieniowy polega na 24-godzinnym automatycznym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. W czasie badania pacjentowi zakłada się specjalny aparat, który monitoruje ciśnienie przez cały czas. Z racji tego, że holter ciśnieniowy rejestruje wartości ciśnienia przez całą dobę, jego prawidłowe wartości będą się różnić w zależności od pory dnia. Jednak jeśli holter ciśnieniowy wskaże wartości powyżej 130/85 w dzień i 120/80 w nocy jest to już powód do niepokoju.


Trening słuchowy metodą Tomatisa®

Metoda Tomatisa® to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Jest odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Metoda Tomatisa®opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego.

Program rehabilitacyjny – Udary i złamania


Program realizowany w gabinecie rehabilitacji w Nadarzynie, skierowany jest do pacjentów ze wskazaniem do pilnej rehabilitacji będącej następstwem udaru, złamania/zwichnięcia/skręcenia lub po przebytych operacjach ortopedycznych (do 4 tygodni).

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn przemijającej bądź trwałej niepełnosprawności u około 80% dorosłych pacjentów. Może ona dotyczyć całkowitej lub częściowej utraty sprawności ruchowej, zdolności odbioru bodźców, porozumiewania się z otoczeniem oraz pamięci i koncentracji. Może też znacząco ograniczać samodzielność bądź możliwość powrotu do pełnionych wcześniej funkcji społecznych i zawodowych. Optymalnym okresem usprawniania po udarze mózgu jest pierwsze pół roku od chwili zachorowania. Nie oznacza to jednak, że w późniejszym okresie pacjenci nie odnoszą istotnych korzyści z treningu rehabilitacyjnego.

Tym niemniej należy pamiętać, że efekty nawet intensywnej rehabilitacji, podobnie zresztą jak każdego innego treningu fizycznego i umysłowego, nie są wiecznie trwałe, a ryzyko stopniowego pogarszania się sprawności jest tym większe, im większa była niepełnosprawność w konsekwencji samego udaru. Stąd konieczność ustawicznego treningu podtrzymującego.
Program profilaktyczny powstał z myślą o pacjentach, którzy w wyniku złamania lub udaru potrzebują szybkiej rehabilitacji.

Program w Zakresie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy Typu 2

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn mogą zgłaszać się do bezpłatnego programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Program prowadzony jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na cukrzycę typu 2 oraz zwiększenie wiedzy na temat cukrzycy, 
diety i aktywności fizycznej w profilaktyce cukrzycy typu 2.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 45-59 po zakwalifikowaniu się do programu będą mieli wykonane badanie glikemii na czczo (FPG). Uczestnik z prawidłowym wynikiem badania oraz stwierdzonym czynnikiem ryzyka w postaci nadwagi lub otyłości będzie miał możliwość uczestnictwa w wykładach edukacyjnych prowadzonych w formie grupowej, natomiast uczestnik programu, u którego stwierdzony zostanie stan przedcukrzycowy lub cukrzyca będzie miał konsultację lekarską, na której zaplanowane zostaną kolejne działania
a przede wszystkim wdrożone zostanie odpowiednie leczenie.

Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego

Głównym celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 2020–2022.

Po zakwalifikowaniu dziecka do programu wykonane będzie szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy B.
W ramach lekarskiej kwalifikacji do szczepienia przeprowadzona będzie edukacja rodziców z zakresu zakażeń meningokokowych. Dziecko może skorzystać z programu maksymalnie 3 razy, do ukończenia pełnego cyklu szczepień. Ze świadczeń mogą skorzystać dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 3 roku życia, których rodzice zamieszkują Województwo Mazowieckie i deklarują uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.
Szczepienia mają charakter dobrowolny – rodzice lub opiekunowie prawni będą musieli wyrazić wcześniej zgodę na udział w programie.

Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Głównym celem projektu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy.
Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania dobrego zdrowia pacjentek.

Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Do udziału w projekcie kwalifikowani są pacjenci w wieku od 18 do 65 lat, u których lekarz reumatolog nie stwierdził wcześniej reumatoidalnego zapalenia stawów i u których nie wdrożono leczenia np. stosując metotreksat. W ramach projektu konsultują w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie – lek. med. Monika Maćkowska, i lek. med. Magdalena Strojnowska, w Ośrodku Zdrowia w Młochowie – lek. med. Iwona Kmera. Przed zgłoszeniem się na wizytę prosimy
o wypełnienie krótkiej ankiety. Formularze dostępne są w rejestracjach przychodni zarówno w Nadarzynie jak
i w Młochowie, udostępniamy także wersję do pobrania i wypełnienia w domu.Skip to content Click to listen highlighted text!