Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Poradnia medycyny pracy

Badania dla pracowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca zobowiązany jest do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Lekarz medycyny pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę. Na skierowaniu muszą znaleźć się informacje o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 1 miesiąc od daty wystawienia

Rodzaje badań profilaktycznych:

 • badanie wstępne – dla nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy, dla obecnych pracowników po zmianie stanowiska pracy, jeżeli zmieni się jego charakter (wystąpią nowe narażenia)
 • badanie okresowe – pracodawca kieruje na nie osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • badanie kontrolne – wykonywane każdemu pracownikowi, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dn.

Badania dla uczniów

W przypadku, gdy pacjent otrzymał skierowanie ze szkoły na badania lekarskie, powinny być na nim wymienione czynniki szkodliwe i na tej podstawie określa się zakres potrzebnych badań.

W przypadku, gdy pacjent nie otrzymał skierowania z uczelni i nie jest wymagane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, pacjent udaje się na konsultację do lekarza internisty w celu uzyskania zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008r., nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) obowiązkiem przedsiębiorcy jest skierowanie osób wykonujących prace – przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby – na badania sanitarno-epidemiologiczne i pokrycie kosztów tych badań.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje badanie lekarskie i badania dodatkowe. O zakresie badań dodatkowych decyduje lekarz prowadzący badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania sanitarno-epidemiologiczne obowiązują wiele grup zawodowych, np. osoby  zatrudnione w:

 • przedszkolach, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej (nauczyciele)
 • praktykach lekarskich i pielęgniarskich (lekarze i pielęgniarki)
 • aptekach, sklepach zielarskich
 • miejscach żywienia zbiorowego
 • punktach obrotu nieopakowaną żywnością lub produkujących żywność (sklepy spożywcze, zakłady mięsne)
 • zakładach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych.

Badania dla kierowców

Wykonujemy badania:

 • do wyrobienie oraz przedłużenia prawa jazdy kategorii A i B dla pacjentów prywatnych (wszystkie badania i konsultacje dla pacjentów ubiegającego się o prawo jazdy do celów prywatnych są zawsze odpłatne, nawet jeśli pacjent ma abonament, który obejmuje poszczególne usługi)
 • kierowcom transportu, którzy wykonują zarobkowy przewóz osób lub posiadają prawo jazdy kat. C, D, C/E (np: kierowcom autobusów, taksówkarzom, osobom przewożącym powyżej 9 osób na własne potrzeby, kierowcom zawodowym kat. B, C i C/E)
 • kierowcom niepodlegającym przepisom o transporcie drogowym (kat. B) np. przedstawicielom handlowym, kadrze zarządzającej.

Należy pamiętać o tym, że BADANIA PROFILAKTYCZNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ LEKARZY POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE, DODATKOWE KWALIFIKACJE.

Jeśli chcą Państwo zapewnić swoim Pracownikom profesjonalną, przyjazną opiekę medyczną, prosimy o zapoznanie się z proponowanym wachlarzem naszych usług zawartych w ofercie.

Lp.KATEGORIANAZWA USŁUGI 
II.Medycyna Pracy  
Zaświadczenie wstępne, okresowe, kontrolne180 zł
Zaświadczenie do prawa jazdy200 zł
Zaświadczenie do sanepidu150 zł
Zaświadczenie dla studentów120 zł
Zaświadczenie duplikat130 zł
Okulista200 zł
Laryngolog200 zł
Neurolog200 zł
Badanie sanitarno-epidemiologiczne170 zł
Morfologia13 zł
ASPAT9 zł
ALAT9 zł
Lipidogram30 zł
Glukoza8 zł
Mocz10 zł
Spirometria50 zł
EKG50 zł
RTG klatki piersiowej85 zł
Audiogram100 zł
Wizytacja stanowiska pracy150 zł/h
Opiniowanie stanowisk pracy150 zł
Posiedzenie komisji BHP150 zł/h
Prowadzenie kartotek zatrudnionych
pracowników na potrzeby kontroli PIP
i sanepidu
bezpłatnie


Specjaliści
Adam Łagun
specjalista medycyny pracy

Skip to content Click to listen highlighted text!