Formularz kontaktowy

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie

05-830 Nadarzyn, ul. Sitarskich 3

Tel 22 739 48 40 fax 22 739 79 19

Ośrodek Zdrowia w Młochowie

05-831 Młochów, ul. Mazowiecka 5a

Tel 22 729 91 46 fax 22 729 91 47

kontakt@zoznadarzyn.pl | www.zoznadarzyn.pl

Skrzynka Podawcza ePUAP: /SPGZOZNadarzyn/SkrytkaESP

Nr księgi RPWDL 000000007291 NIP: 534 214 54 77 REGON: 017185354

Nr polisy OC: 1035859771 PZU S.A.