Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Poradnia logopedyczna

Jak wygląda terapia logopedyczna?

Na pierwszym spotkaniu z logopedą, specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami, nawiązuje kontakt z dzieckiem, dokonuje obserwacji oraz przeprowadza badanie logopedyczne. Logopeda w trakcie badania ocenia:  sposób porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, budowę i sprawności aparatu artykulacyjnego, czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy, a także przeprowadza badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Do przeprowadzenia pełnej diagnozy, często potrzebne jest więcej niż jedno spotkanie. Jeśli do tej pory wykonywane były jakieś specjalistyczne badania również warto zabrać specjalistyczną dokumentację dziecka ze sobą.

W trakcie terapii logopedycznej stosujemy: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe, trening słuchowy, masaż logopedyczny.

Opieką logopedyczną objęte są dzieci (do 6 r.ż) z Gminy Nadarzyn.
Etapy realizacji programu logopedycznego:

  1. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci uczestniczących w programie, wywiadów z rodzicami oraz obserwacji dzieci.
  2. Instruktaż dla rodziców.
  3. Organizowanie zajęć logorytmicznych rozwijających mowę i słuch.
  4. Dokonanie ewaluacji.

Program logopedyczny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności, ponieważ zauważalny jest coraz większy odsetek dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji. W ciągu roku szkolnego około 35 małych pacjentów objętych jest stałą opieką logopedyczną. Logopedzi pracujący w Ośrodku zdrowia w Nadarzynie współpracują z wychowawcami dzieci zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Stała współpraca oraz ogromne wsparcie ze strony rodziców powoduje, że dzieci  z problemami wymowy szybciej odnajdują się w szkole, czują się akceptowane oraz nie mają zachwianego poczucie własnej wartości.

Rejestracja oraz więcej informacji tel. 502 312 540Specjaliści
Magdalena Fertacz
logopeda
Marzena Nowicka-Prusakiewicz
neurologopeda, terapeuta SI, praktyk Tomatisa i Neuroflow, psycholog

Skip to content Click to listen highlighted text!