• Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
 • Gmina Nadarzyn
 • Synlab Polska Sp. z o.o.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • Kamsoft Mazowsze Sp. z o.o.
 • Kamsoft S.A.
 • PLJ Telecom s.c.
 • Polypharm S.A.
 • GSK Services Sp. z o.o.
 • WAND Sp. z o.o.
 • Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne Wspierania Rodziny w Pruszkowie
 • Protetyka Dentystyczna DENTUS
 • Synevo Sp. z o.o.
 • Narodowy Instytut Geratrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Szpital Czerniakowski
 • STOCER Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. JANA PAWŁA II