Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07 listopada 2022 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, na działce o nr ew. 440/1 i 439/5 na potrzeby uruchomienia gminnego centrum usług opieki senioralnej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty DOCX

Załącznik nr 1 – formularz oferty PDF

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – koncepcja programowo-przestrzenna

Informacja z otwarcia ofert

 

Skip to content Click to listen highlighted text!