Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07 listopada 2022 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, na działce o nr ew. 440/1 i 439/5 na potrzeby uruchomienia gminnego centrum usług opieki senioralnej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty DOCX

Załącznik nr 1 – formularz oferty PDF

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – koncepcja programowo-przestrzenna

Informacja z otwarcia ofert

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
    (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Kliknij i odsłuchaj zaznaczony tekst