Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

SPGZOZ – KO.5.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z
2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 wraz z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPG ZOZ w Nadarzynie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez lekarza specjalistę pediatrii (1 lekarz) w wymiarze ok 120 godzin pracy miesięcznie.

Do pobrania:

KO.5.2022 A.Ogłoszenie o konkursie
KO.5.2022 B.Szczegółowe warunki konkursu ofert
KO.5.2022 C.Formularz ofertowy www
KO.5.2022 C.Formularz ofertowy www
KO.5.2022 D.Projekt umowy
KO.5.2022 E.Załącznik Nr 1 do projektu umowy
KO.5.2022 F.Załącznik Nr 2 do projektu umowy
KO.5.2022 G.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
KO.5.2022 G.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
KO.5.2022 H.Oświadczenie o niekaralności
KO.5.2022 H.Oświadczenie o niekaralności
KO.5.2022 ogłoszenie o wyniku potępowania

Skip to content Click to listen highlighted text!