Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

SPGZOZ – KO.4.2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 wraz z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPG ZOZ w Nadarzynie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych (1 lekarz) wykonującego badania ultrasonograficzne w wymiarze ok. 120 godzin pracy miesięcznie.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
Formularz ofertowy (.pdf)
Formularz ofertowy (.doc)
Oświadczenie o niekaralności (.pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych (.pdf)
Projekt umowy
Załącznik Nr 1 do projektu umowy
Załącznik Nr 2 do projektu umowy

Skip to content Click to listen highlighted text!