Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

PRZETARG NA ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup  oraz  sukcesywna  dostawa szczepionek, z podziałem na n/w części:

 

Część nr 1

Szczepionka polisacharydowa skoniugowana  (13-walentna adsorbowana) przeciwko pneumokokom, przeznaczona do stosowania u dzieci od 6 tygodnia życia do 17 roku życia i powyżej 18 lat życia oraz u osób w podeszłym wieku – 300 szt.;

 

Część nr 2

Szczepionka skoniugowana  przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria Meningitidis  grupy A, C, W135 i Y dla osób powyżej 6 tygodnia życia – 200 szt.;

 

Część nr 3

Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponentna acelularna)(Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV), i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana), zawierająca trzy antygeny krztuścowe bezkomórkowe – 300 szt.;

 

Część nr 4

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. 0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce, z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. – 300 szt.;

 

Część nr 5

Szczepionka do czynnego uodpornienia przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dzieci po ukończeniu 9 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych do wstrzyknięć podskórnych
i domięśniowych – 100 szt.;

                                                                                             .

Część nr 6

Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, koniugowana (20-walentna, adsorbowana)  Czynne uodparnianie osób w wieku 18 lat  i  starszych w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej
i zapaleniu płuc wywoływanym przez bakterie Streptococcus  pneumoniae – 30 szt.;

 

Część nr 7

Szczepionka 9 walentna przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych. Szczepionka ta jest podawana w celu zabezpieczenia przed chorobami wywoływanymi przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 do wstrzyknięć w ampułkostrzykawce – 300 szt.

 

Część nr 8

Szczepionka do uodparniania wcześniej nieuodpornionych dorosłych i młodzieży od 16. roku życia włącznie, narażonych na zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i typu B. : 60 szt.

                                                                                                                     

Część nr 9

Szczepionka stosowana się w celu zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu A  (WZW A) u osób w wieku 19 lat i starszych, narażonych na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) : 50 szt.;

 

Część nr 10

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, adsorbowana, do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia do 18 roku życia włącznie – 200 szt.

                                                                                                   

 

 

Część nr 11

Szczepionka przeznaczona do uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, adsorbowana, do stosowania u młodzieży od 16 roku życia i dorosłych – 150 szt.;

 

Część nr 12

Szczepionka rekombinowana  przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 10 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs 0,5ml (dawka dla dzieci), w postaci ampułko-strzykawki – 50 szt.

 

Część nr 13

Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 20 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs,  1ml (dawka dla dorosłych). Do podawania w schemacie: 0-7, 21 dni i 12 m-cy – 450 szt.

 

Część nr 14

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9 miesiąca życia – 200 szt.;

                                                                                                                               

Część nr 15

Szczepionka 4 walentna  przeciw grypie typu  (rozszczepiony wirion),    inaktywowana. Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze – 10 ampułko-strzykawek po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawek) lub opakowanie pojedyncze 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku. – 2000 szt.;

 

Część nr 16

Szczepionka 4 walentna sezonowa przeciw grypie inaktywowana w postaci wstrzyknięć dla osób powyżej 6 miesiąca życia i dla osób dorosłych – 1000 szt.

 

Część nr 17

Szczepionka sezonowa przeciw grypie, żywa inaktywowana do stosowania u dzieci
i młodzieży powyżej 24 miesiąca życia do poniżej 18 roku życia. Podawana drogą donosową – 50 szt.

 

Część nr 18

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca  dwa antygeny krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Fiolka z proszkiem + ampułko-strzykawka z zawiesiną po 0,5 ml z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. – 200 szt.;

                                                               

Część nr  19

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi,(bezkomórkowa złożona) poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilius typu B (koniugowana adsorbowana) zawierająca trzy antygeny krztuścowe – 200 szt.;

                                                            

Część nr 20

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, adsorbowana, o zmienionej zawartości antygenów) przeznaczona do szczepienia przypominającego (booster) osób w wieku od 4 lat oraz kobiet w trzecim trymestrze ciąży – 200 szt.;

 

Część nr 21

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze,   cały wirus inaktywowany, stosowana u dzieci powyżej 1 roku do 15 lat, w dawce 0,25 ml – 600 szt.

 

Część nr 22

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze,   cały wirus inaktywowany, stosowana u osób  w wieku 16 lat i starszych, w  dawce 0,5 ml – 350 szt.;

 

Część nr 23

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, bezkomórkowa złożona oraz poliomyelitis inaktywowany, adsorbowany o zmniejszonej zawartości antygenu – 20 szt.

 

Część nr 24

Szczepionka przeciw meningokokom grupy B skoniugowana, adsorbowana do uodpornienia osób w wieku 2 miesięcy i starszych, przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej – preparat do realizacji programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego – 714 szt.

 

Część nr 25

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 5 antygenów krztuśca), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów.  0,5 ml zawiesiny do wstrzyknięć  w ampułko-strzykawce z 2 osobnymi igłami – opakowanie po 1 szt. – 300 szt.

 

Załączniki:

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Wzór zobowiazania

Odpowiedzi na pytania 1

Informacja dla Wykonawców

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (skorygowany)

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Skip to content Click to listen highlighted text!