Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Program logopedyczny

W SPG ZOZ w Nadarzynie realizowany jest z budżetu Gminy Nadarzyn program logopedyczny „Mówię ładnie i poprawnie”.

Opieką logopedyczną objęte są dzieci (do 6 r.ż) z terenu Gminy Nadarzyn.

Obszary działania:
rozwijanie percepcji słuchowej, rozwój mowy biernej i czynnej.

Etapy realizacji programu:

 1. Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci uczestniczących w programie, wywiadów z rodzicami oraz obserwacji dzieci.
 2. Instruktaż dla rodziców.
 3. Organizowanie zajęć rozwijających mowę i słuch.
 4. Dokonanie ewaluacji.

Program logopedyczny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, ponieważ zauważalny jest coraz większy odsetek dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami komunikacji. W ciągu roku szkolnego około 35 małych pacjentów objętych jest stałą opieką logopedyczną. Logopedzi pracujący w Ośrodku zdrowia w Nadarzynie współpracują z wychowawcami dzieci zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Stała współpraca oraz ogromne wsparcie ze strony rodziców powoduje, że dzieci  z problemami wymowy szybciej odnajdują się w szkole, czują się akceptowane oraz nie mają zachwianego poczucie własnej wartości.

Cele główne programu:

 1. Stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dzieci.
 2. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
 3. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
 4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

Cele szczegółowe programu:

 1. Dzieci są zainteresowane słowem mówionym, śpiewanym i czytanym
 2. Dzieci są zaciekawione sposobem wymawiania wszystkich głosek.
 3. Dzieci są zmotywowane do pracy nad językiem.
 4. Dzieci są zmotywowane do wzbogacania słownictwa czynnego i biernego.
 5. Dzieci pracują nad dużą i małą motoryką oraz koordynacją pracy analizatorów: słuchowego, wzrokowego, czuciowego.
 6. Dzieci pracują nad sprawnością artykulacyjną, słuchową, wzrokową.

Skip to content Click to listen highlighted text!