Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Profilaktyka dla seniorów

Choroby, na które cierpią seniorzy, bardzo często mają swój początek w wieku średnim. Warto mieć tego świadomość, aby odpowiednio wcześnie wypracować zdrowe nawyki i zadbać o dobrą jakość życia w przyszłości. Ważna jest zatem profilaktyka, aby zawczasu ograniczyć destrukcyjne czynniki, które wpływają na ten proces
i pomóc w przygotowaniu do etapu życia, jakim jest starość.

Profilaktyka osób starszych – badania kontrolne

Osoby po 60. r. ż. systematycznie powinny wykonywać badania profilaktyczne dla seniorów:

 1. Co 3 miesiące wskazane jest kontrolne badanie ciśnienia tętniczego.
 2. Raz w roku należy wykonać komplet podstawowych badań, które obejmują:
  • poziom glukozy,
  • poziom cholesterolu (LDL, HDL) i trójglicerydów,
  • EKG,
  • USG jamy brzusznej,
  • wzrok w kierunku jaskry i zaćmy,
  • słuch.
  3.Raz na 5 lat profilaktycznie wykonuje się:
  • kolonoskopię,
  • badanie kału na obecność krwi utajonej,
  • RTG klatki piersiowej,
  • gęstość kości (densytometria),
  • stan prostaty i odbytu,
  • badanie ginekologiczne.

W ofercie medycznej przychodni znajdują się także programy i badanie specjalnie skierowane do seniorów.

Holter EKG

Istotą badania jest zapis EKG na nośniku pamięci (taśma magnetofonowa, karta pamięci) oraz późniejszy przegląd zarejestrowanego wykresu na monitorze. Pozwala to na rejestrację pracy serca podczas codziennej aktywności chorego. Przed rozpoczęciem badania po odpowiednim przygotowaniu skóry pacjent ma naklejane na klatce piersiowej elektrody, w ściśle określonych miejscach. Badanie ma pokazać czy w trakcie codziennych zajęć występują ważne dla życia pacjenta zmiany jak zaburzenia rytmu, zmiany odcinka ST świadczące o niedokrwieniu. Dlatego w trakcie badania pacjent nie powinien ograniczać swojej aktywności, a wykonywać wszystkie zwykłe czynności, łącznie z praca zawodową. Jednocześnie powinien zapisywać wykonywane czynności, doznawane emocje, dolegliwości i przyjmowane leki, gdyż będzie to ważne przy interpretacji zapisu.

Holter RR

Holter ciśnieniowy jest popularnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób serca. Holter ciśnieniowy polega na 24-godzinnym automatycznym rejestrowaniu ciśnienia tętniczego krwi. W czasie badania pacjentowi zakłada się specjalny aparat, który monitoruje ciśnienie przez cały czas. Z racji tego, że holter ciśnieniowy rejestruje wartości ciśnienia przez całą dobę, jego prawidłowe wartości będą się różnić w zależności od pory dnia. Jednak jeśli holter ciśnieniowy wskaże wartości powyżej 130/85 w dzień i 120/80 w nocy jest to już powód do niepokoju.

Program onkologiczny

Zgodnie z tematyką akcja umożliwiała przeprowadzenie bezpłatnych badań USG: 

• piersi – kobiety powyżej 35 r.ż.
• prostaty – mężczyźni powyżej 45 r.ż.
• tarczycy
• płuc

Szczepienia przeciw grypie

W sezonie jesienno-zimowym ryzyko infekcji dróg oddechowych przenoszonych drogą kropelkową gwałtownie wzrasta. Każde kichnięcie czy kaszel może być początkiem uciążliwych dolegliwości. Warto zrobić jak najwięcej, aby sezon minął bez zdrowotnych niespodzianek. Pacjentom przychodni proponowane są szczepienia przeciw grypie, których celem  jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego.  Po szczepieniu układ odpornościowy potrzebuje od 6 do 8 tygodni na produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi grypy. Dzieci i osoby starsze należą do grup ryzyka, dla których grypa jest bardzo poważnym zagrożeniem. Jedna dawka szczepionki wystarczy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania u siebie i swoich najbliższych, a tym samym zarażenia osób w swoim otoczeniu.  Do sezonu infekcyjnego należy przygotowywać się przez cały rok. Styl życia ma ogromny wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Corocznie w SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów przeprowadzane są szczepienia przeciw grypie, które dla pacjentów powyżej 65 r.ż. dofinansowane są z budżetu Gminy Nadarzyn, a dla pozostałych pacjentów kosztują 5 zł.

Program rehabilitacyjny – Udary i złamania


Program realizowany w gabinecie rehabilitacji w Nadarzynie, skierowany jest do pacjentów ze wskazaniem do pilnej rehabilitacji będącej następstwem udaru, złamania/zwichnięcia/skręcenia lub po przebytych operacjach ortopedycznych (do 4 tygodni).

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn przemijającej bądź trwałej niepełnosprawności u około 80% dorosłych pacjentów. Może ona dotyczyć całkowitej lub częściowej utraty sprawności ruchowej, zdolności odbioru bodźców, porozumiewania się z otoczeniem oraz pamięci i koncentracji. Może też znacząco ograniczać samodzielność bądź możliwość powrotu do pełnionych wcześniej funkcji społecznych i zawodowych. Optymalnym okresem usprawniania po udarze mózgu jest pierwsze pół roku od chwili zachorowania. Nie oznacza to jednak, że w późniejszym okresie pacjenci nie odnoszą istotnych korzyści z treningu rehabilitacyjnego.

Tym niemniej należy pamiętać, że efekty nawet intensywnej rehabilitacji, podobnie zresztą jak każdego innego treningu fizycznego i umysłowego, nie są wiecznie trwałe, a ryzyko stopniowego pogarszania się sprawności jest tym większe, im większa była niepełnosprawność w konsekwencji samego udaru. Stąd konieczność ustawicznego treningu podtrzymującego.
Program profilaktyczny powstał z myślą o pacjentach, którzy w wyniku złamania lub udaru potrzebują szybkiej rehabilitacji.

Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Głównym celem projektu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy.
Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania dobrego zdrowia pacjentek.

Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Do udziału w projekcie kwalifikowani są pacjenci w wieku od 18 do 65 lat, u których lekarz reumatolog nie stwierdził wcześniej reumatoidalnego zapalenia stawów i u których nie wdrożono leczenia np. stosując metotreksat. W ramach projektu konsultują w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie – lek. med. Monika Maćkowska, i lek. med. Magdalena Strojnowska, w Ośrodku Zdrowia w Młochowie – lek. med. Iwona Kmera. Przed zgłoszeniem się na wizytę prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Formularze dostępne są w rejestracjach przychodni zarówno w Nadarzynie jak i w Młochowie, udostępniamy także wersję do pobrania i wypełnienia w domu.

Szczepienia przeciw COVID-19

Ośrodek zdrowia w Nadarzynie z Filią w Młochowie bierze udział w Narodowym Programie Szczepień, którego celem jest zagwarantowanie przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. 

Podstawowym celem zaprezentowanym w programie jest dostarczenie szczepionek:

 • bezpiecznych i skutecznych
 • w wystarczającej ilości
 • w najkrótszym czasie
 • darmowych
 • dobrowolnych
 • łatwo dostępnych.

Dyrektor wraz z Personelem przychodni dołożył wszelkich starań, aby przede wszystkim mieszkańcy Gminy Nadarzyn mieli możliwość skorzystać ze szczepień. 

Pacjent ma możliwość rejestracji na szczepienie poprzez:

 1. całodobową infolinię tel. 989
 2. e – Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
 3. w lokalnym punkcie szczepień
 4. wysłanie SMS pod numer tel. 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

 • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
 • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
  (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Kliknij i odsłuchaj zaznaczony tekst