Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Profilaktyka 40+

Czym jest program Profilaktyka 40 PLUS?

Profilaktyka 40 plus to nowy program badań diagnostycznych, z którego skorzystać może każda osoba po 40 r.ż. Badania zawarte w tym programie wykonywane są w celach profilaktycznych. Oznacza to, że przeprowadza się je u pacjentów, którzy nie doświadczają objawów chorobowych. Dzięki temu możliwe jest wykrycie licznych schorzeń na ich wczesnych etapach oraz wprowadzenie właściwego leczenia, które pozwoli zapobiec rozwojowi choroby. Dzięki testom zawartym w tym programie możliwa jest kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta oraz wykrycie zaburzeń, które umożliwią szczegółowe ukierunkowanie dalszej diagnostyki.

W skład programu Profilaktyka 40 PLUS  wchodzą 3 oddzielne pakiety badań laboratoryjnych:

  • pakiet dla mężczyzn,
  • pakiet dla kobiet
  • oraz badania wspólne.

Program Profilaktyka 40 PLUS – jaki jest cel?

Celem programu Profilaktyka 40 PLUS jest wdrożenie na szeroką skalę badań profilaktycznych dla osób w średnim wieku. To właśnie w tej grupie są one najbardziej potrzebne, jako że ryzyko rozwoju licznych, przewlekłych schorzeń rośnie wraz z wiekiem pacjenta. Dzięki właściwej profilaktyce możliwe jest skuteczne zapobieganie rozwojowi licznych, poważnych chorób, takich jak m.in. choroby nowotworowe lub też określone choroby metaboliczne.

Poprzez wykrycie wczesnych zmian, które mogą sugerować początkowe etapy tych schorzeń, możliwe jest wdrożenie właściwego leczenia oraz postępowania, które nie dopuści do dalszej progresji choroby. Zwiększone wykonywanie badań profilaktycznych jest szczególnie istotne obecnie, w dobie pandemii. Ze względu na przeciążenie systemu ochrony zdrowia podczas szczytów zachorowań na COVID-19 oraz ograniczonego dostępu obywateli do świadczeń medycznych znacząco spadła liczba wykonywanych badań diagnostycznych. Skutkuje to słabszą wykrywalnością wielu chorób oraz możliwością ich dalszego postępu bez postawienia szybkiej diagnozy. Program Profilaktyka 40 PLUS ma na celu zachęcić osoby po 40 r.ż. do ponownego zadbania o własne zdrowie.

Jakie badania dostępne są w programie Profilaktyka 40 PLUS?

Badania zawarte w programie Profilaktyka 40 PLUS  pozwalają m.in. na ocenę ryzyka rozwoju chorób sercowo naczyniowych i ich powikłań, takich jak np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Możliwe jest zapobieganie tym ciężkim komplikacjom poprzez odpowiednio wczesne zmiany stylu życia oraz zmniejszenie wpływu czynników ryzyka na zdrowie pacjenta.

Dodatkowo dzięki badaniom diagnostycznym omawianego pakietu oceniana jest także funkcja wątroby (oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych – ALT, AST, GGTP) oraz nerek (pomiar poziomów kreatyniny, badanie ogólne moczu). Jest to niezwykle istotny element szerokiej profilaktyki, ze względu na znaczne zdolności kompensacyjne tych narządów. Pierwsze objawy ich schorzeń pojawiają się dopiero w sytuacji, gdy znaczna część narządu jest już znacząco niewydolna, często w sposób nieodwracalny. Wczesne wykrycie zaburzeń wyników badań oceniających ich funkcję pozwala na wdrożenie leczenia, które zapobiegnie dalszemu postępowi uszkodzeń.

Badania diagnostyczne wchodzące w skład programu Profilaktyka 40 PLUS  różnią się w zależności od płci pacjenta oraz od jego odpowiedzi w ankiecie kwalifikującej do programu.

Jak się zapisać do programu Profilaktyka 40 PLUS?

Z programu Profilaktyka 40 PLUS mogą bezpłatnie skorzystać wszystkie osoby powyżej 40 roku życia. Aby otrzymać skierowanie na badania należy wypełnić ankietę, która znajduje się w Internetowym Koncie Pacjenta. Dzięki temu krótkiemu formularzowi możliwa jest ocena podstawowych czynników ryzyka oraz dobranie najbardziej optymalnych dla danej osoby badań.

Po uzupełnieniu omawianej ankiety pacjent otrzymuje e-skierowanie, za pomocą którego może zarejestrować się do placówki przeprowadzającej badania. Należy udać się wówczas do niej z dowodem osobistym.

Uwaga! Czas oczekiwania na wystawienie e-skierowania to minimum dwa dni! 
Wszelkie pytania o skierowania należy kierować pod numer tel. 22 735 39 53 (infolinia).Skip to content Click to listen highlighted text!