Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Pilotażowy program E-STETOSKOP !!

Ruszył pilotażowy program E-STETOSKOP II:)!Ośrodek zdrowia został zakwalifikowany do programu, otrzymał elektroniczne stetoskopy, które następnie są udostępniane pacjentom do przeprowadzenia badania w sposób zdalny. Urządzenie pozwala na ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Do kogo jest skierowany program E-STETOSKOP II?:projekt polega na wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez pacjentów, którzy ukończyli 18. rok życia oraz są zakażeni wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID–19, tj., zdiagnozowano u nich chorobę nowotworową, wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności, przewlekłą chorobę układu oddechowego, wielochorobowść (współistnienie co najmniej dwóch chorób przewlekłych), otyłość, którzy zostali włączeni do programu Pulsocare.

INSTRUKCJA DLA PACJENTA ELEKTRONICZNEGO STETOSKOPU

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
    (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Kliknij i odsłuchaj zaznaczony tekst