Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Pilotażowy, lokalny program diagnostyczny związany z COVID 19

Obecnie w kraju i na świecie dostępne są dwa rodzaje testów w kierunku diagnostyki zakażenia SARS-CoV-2. Wyróżnia się testy genetyczne (wymaz) i testy serologiczne (badanie krwi na obecność przeciwciał). W opinii specjalistów obydwie metody posiadają wady i zalety. Dzisiejsza medycyna nie dysponuje testem idealnym. Największą wartość diagnostyczną niesie połączenie pełnego wywiadu medycznego, ww. testów i diagnostyki obrazowej (TK, RTG, USG).Uwzględniając szereg czynników tj., bezpieczeństwo Pacjenta, czas wykonania badań, nastawiając się na uzyskanie jak największej wartości dodanej, wspólnie z samorządem gminnym opracowaliśmy lokalny, autorski, pilotażowy program diagnostyki w kierunku COVID-19 i jego najczęstszych powikłań. Oferowany pakiet badań to połączenie szybkich testów serologicznych z wartościowym i bezpiecznym badaniem USG płuc. Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy aktualnie nie manifestują objawów wskazujących na infekcję.

Zapraszamy
dr Adam Chustecki
dyrektor SPG ZOZ w Nadarzynie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
    (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Click to listen highlighted text!