Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

SPGZOZ – 3/2019

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
KONKURSU OFERT
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3

działając na podstawie powodu art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z późn. zm. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie unieważnia postępowanie konkursowe na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPG ZOZ Nadarzyn w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej.

Podpisał:
Dyrektor
SPGZOZ Nadarzyn

Adam Chustecki

Do pobrania:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
    (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Click to listen highlighted text!