Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert (SPGZOZ-4/2019)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ SPG ZOZ NADARZYN W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)
Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
ul. Sitarskich 3, 05-830 Nadarzyn

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPG ZOZ Nadarzyn w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej – ogłoszony w dniu 3 grudnia 2019 r. (SPGZOZ-4/2019)

Uzasadnienie

Kwota Oferentów przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia – Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w tym postępowaniu.

Dyrektor
SPGZOZ Nadarzyn

Adam Chustecki

Do pobrania:

Ogłoszenie o unieważnieniu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
    (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Click to listen highlighted text!