Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Inne programy

Stawiamy na profilaktykę, dlatego w naszej ofercie znajdują się także bezpłatne programy i badania w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz zewnętrznymi firmami.

Inne programy realizowane w przychodni:
• Bezpłatny Program w Zakresie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy Typu 2
• Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego
• Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
• Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Bezpłatny Program w Zakresie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy Typu 2

Dzięki staraniom personelu oraz dyrekcji został uruchomiony w przychodni Bezpłatny Program w Zakresie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Cukrzycy Typu 2! Mieszkańcy Gminy Nadarzyn mogą zgłaszać się do bezpłatnego programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Program prowadzony jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Statystyki pokazują, że w Polsce na cukrzycę typu 2 cierpi ponad 2 mln osób, a Mazowsze plasuje się na drugim miejscu w kraju pod względem najwyższej zapadalności na tę chorobę. Cukrzyca może może doprowadzić do poważnych powikłań, dlatego ważne jest żeby choroba została zdiagnozowana i była leczona, a pacjenci odpowiednio wyedukowani. Najczęstsze powikłania cukrzycowe to: zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, ślepota i tzw. stopa cukrzycowa. 

Celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na cukrzycę typu 2 oraz zwiększenie wiedzy na temat cukrzycy, 
diety i aktywności fizycznej w profilaktyce cukrzycy typu 2.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 45-59 po zakwalifikowaniu się do programu będą mieli wykonane badanie glikemii na czczo (FPG). Uczestnik z prawidłowym wynikiem badania oraz stwierdzonym czynnikiem ryzyka w postaci nadwagi lub otyłości będzie miał możliwość uczestnictwa w wykładach edukacyjnych prowadzonych w formie grupowej, natomiast uczestnik programu, u którego stwierdzony zostanie stan przedcukrzycowy lub cukrzyca będzie miał konsultację lekarską, na której zaplanowane zostaną kolejne działania a przede wszystkim wdrożone zostanie odpowiednie leczenie.

Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3
z województwa mazowieckiego

Głównym celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 2020–2022.

Po zakwalifikowaniu dziecka do programu wykonane będzie szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy B.
W ramach lekarskiej kwalifikacji do szczepienia przeprowadzona będzie edukacja rodziców z zakresu zakażeń meningokokowych. Dziecko może skorzystać z programu maksymalnie 3 razy, do ukończenia pełnego cyklu szczepień. Ze świadczeń mogą skorzystać dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 3 roku życia, których rodzice zamieszkują Województwo Mazowieckie i deklarują uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Każde dziecko uczestniczące w programie ma zapewnioną możliwość skorzystania z pełnego cyklu szczepień (2 dawki podstawowe i 1 uzupełniająca). Dzieci, które spełniają ww. warunki formalne, a które rozpoczęły już cykl szczepień poza programem, będą mogły kontynuować przyjmowanie pełnego cyklu szczepień
w ramach programu.


Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji


Głównym celem projektu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Profilaktyki Osteoporozy.
Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u kobiet będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, 
co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania dobrego zdrowia pacjentek.
Zainteresowane osoby zachęcamy do wizyty w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie lub w Młochowie.

Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie https://spartanska.pl/program-profilaktyki-osteoporozy/

Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

zachęcamy do udziału w programie profilaktycznym dot. reumatoidalnego zapalenia stawów prowadzonym przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Do udziału w projekcie kwalifikowani są pacjenci w wieku od 18 do 65 lat, u których lekarz reumatolog nie stwierdził wcześniej reumatoidalnego zapalenia stawów i u których nie wdrożono leczenia np. stosując metotreksat.

Zainteresowane osoby zachęcamy do wizyty w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie lub w Młochowie. W ramach projektu konsultują w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie – lek. med. Monika Maćkowska, i lek. med. Magdalena Strojnowska, w Ośrodku Zdrowia w Młochowie – lek. med. Iwona Kmera. Przed zgłoszeniem się na wizytę prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Formularze dostępne są w rejestracjach przychodni zarówno w Nadarzynie jak i w Młochowie, udostępniamy także wersję do pobrania i wypełnienia w domu.

Dodatkowo każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia (dostępne w rejestracjach przychodni zarówno w Nadarzynie jak i w Młochowie, jak i do pobrania tutaj)  uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSkip to content Click to listen highlighted text!