Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

e-ZLA Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do prawidłowego wystawienia zwolnienia lekarskiego niezbędny jest aktualny adres pobytu. Jeżeli dane adresowe uległy zmianie, prosimy o zgłaszanie tego faktu (przed wizytą lekarską) bezpośrednio w Rejestracji przychodni w Nadarzynie lub Młochowie.
Jest to niezbędne do prawidłowego wystawienia zwolnienia!

Zgodnie z treścią ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 59 ust. 5d-5e:

Pacjent ubezpieczony:

  • zobowiązany jest do podania – przed wystawieniem zaświadczenia lekarskiego – właściwego adresu pobytu podczas zwolnienia lekarskiego
    (jeśli adres w dokumentacji medycznej różni się od adresu pobytu)
  • ma 3 dni (od momentu wystawienia zwolnienia) na poinformowanie płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu podczas czasowej niezdolności do pracy
Skip to content Click to listen highlighted text!