Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Budowa nowego ośrodka zdrowia

1 lipca, wójt Gminy Nadarzyn Pan Dariusz Zwoliński, w obecności Dyrektora SPG ZOZ Nadarzyn Adama Chusteckiego, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Elżbiety Zdzebel oraz Kierownik Referatu Inwestycji Anny Gutowskiej, podpisał umowę z przedstawicielem wykonawcy na realizację zadania pn. „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie”. Wartość zamówienia: 177 tys. zł.

Nowy ośrodek zdrowia powstanie na działce w sąsiedztwie centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź”. Obiekt będzie składał się z trzech skrzydeł: część główna obejmie poczekalnie, rejestrację, administrację i gabinety lekarskie, w pozostałych znajdzie się rehabilitacja oraz gabinety specjalistyczne z możliwością prowadzenia opieki całodobowej. Jednocześnie zwiększy się dostępność do lekarzy, w tym specjalistów oraz liczby projektów realizowanych przez SPG ZOZ. Działanie jest wynikiem porozumienia Gminy Nadarzyn i SPG ZOZ w Nadarzynie.Budowa nowej przychodni jest jednym z elementów planowanego Centrum Obsługi Mieszkańców. (archiwum Gminy Nadarzyn)

(fot. archiwum Gminy Nadarzyn)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

  • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
  • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
    (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
  • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Kliknij i odsłuchaj zaznaczony tekst