Oddajemy do Państwa dyspozycji Elektroniczną Skrzynkę Podawczą opartą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Umożliwia ona przesyłanie do SPG ZOZ w Nadarzynie różnego rodzaju dokumentów w wersji elektronicznej, a także załatwianie wytypowanych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w naszej instytucji, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP możliwe jest, jeżeli użytkownik systemu posiada założone konto na platformie ePUAP oraz dysponuje jednym z następujących mechanizmów podpisu:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
  • profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP.

Instrukcje korzystania z platformy ePUAP oraz uzyskania profilu zaufanego można znaleźć na stronie epuap.gov.pl w sekcji Pomoc.


Chcąc skorzystać z usług świadczonych przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą SPG ZOZ w Nadarzynie wystarczy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

2. Kliknąć przycisk “Załatw sprawę”

417.1110.jpg

3. Po kliknięciu w zakładkę Przejdź do formularza pojawi się ekran logowania, a po zalogowaniu na platformę ePUAP – kreator wysyłania dokumentu z oknem Ustaw/zmień adresata

4. W oknie Ustaw/zmień adresata należy wpisać frazę SPGZOZNadarzyn i  wybrać adresata z listy instytucji

5. Zaadresowane pismo należy wypełnić i wysłać