Postępowania bieżące

Konkursy ofert

  • 15 WRZ 20
  • 0

  SPGZOZ – KO.4.2020

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERTDYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

  • 15 WRZ 20
  • 0

  SPGZOZ – KO.3.2020

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

  • 23 KWI 20
  • 0

  DYREKTORSAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGOZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJW NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210

Zapytania ofertowe

Przetargi

No results found for

Postępowania zakończone

Konkursy ofert

Zapytania ofertowe

Przetargi