Postępowania bieżące

Konkursy ofert

  • 10 PAŹ 19
  • 0

  Ogłoszenie o konkursie ofert – lekarz specjalista chorób wewnętrznych

  DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

  • 20 LIS 18
  • 0

  Ogłoszenie o konkursie ofert – lekarz specjalista pediatra

  Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr

  • 20 LIS 18
  • 0

  Ogłoszenie o konkursie ofert – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

  Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr

Zapytania ofertowe

Przetargi

No results found for

Postępowania zakończone

Konkursy ofert

  • 22 SIE 18
  • 0

  Ogłoszenie o konkursie ofert – lekarz specjalista medycyny rodzinnej/chorób wewnętrznych

  Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr

  • 19 CZE 18
  • 0

  Ogłoszenie o konkursie ofert

  Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr

Zapytania ofertowe

Przetargi

  • 22 LIP 19
  • 0

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek dla SPG ZOZ w Nadarzynie

  ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) SIWZ Załącznik Nr 1 formularz oferty (*.pdf) Załącznik Nr 2a oświadczenie (*.pdf) Załącznik Nr 2b oświadczenie (*.pdf) Załącznik Nr 3 oświadczenie GK (*.pdf) Załącznik Nr 4 oświadczenie RODO (*.pdf) Załącznik Nr 5 wzór umowy (*.pdf) Odpowiedź na
  • 30 LIP 18
  • 0

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek dla SPG ZOZ w Nadarzynie

  ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) SIWZ Załącznik Nr 1 formularz oferty (*.doc) Załącznik Nr 1 formularz oferty (*.pdf) Załącznik Nr 2 oświadczenie (*.doc) Załącznik Nr 2 oświadczenie (*.pdf) Załącznik Nr 3 oświadczenie GK (*.doc) Załącznik Nr 3 oświadczenie GK (*.pdf) Załącznik Nr

  • 14 CZE 17
  • 0

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie: Ogłoszenie o zamówieniu; SIWZ; Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2; Załącznik Nr 3; Załącznik Nr 4; Załącznik Nr 5; Załącznik Nr 6; Informacja Nr 1 dla Wykonawców; Protokół z otwarcia ofert; Ogłoszenie o wyniku; Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;