Postępowania bieżące

Konkursy ofert

  • 23 KWI 20
  • 0

  DYREKTORSAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGOZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJW NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210

Zapytania ofertowe

Przetargi

Postępowania zakończone

Konkursy ofert

Zapytania ofertowe

Przetargi

  • 30 KWI 20
  • 0

  ZAKUP ORAZ DOSTAWA NOWEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

  Ogłoszenie o zamówieniu; SIWZ Załącznik nr 1 – formularz oferty; Załącznik nr 1a- minimalne parametry techniczne; Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25; Załącznik nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa; Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO; Załącznik nr 5 – wzór umowy; Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia; Informacja nr 1 dla Wykonawców;

  • 22 LIP 19
  • 0

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek dla SPG ZOZ w Nadarzynie

  ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) SIWZ Załącznik Nr 1 formularz oferty (*.pdf) Załącznik Nr 2a oświadczenie (*.pdf) Załącznik Nr 2b oświadczenie (*.pdf) Załącznik Nr 3 oświadczenie GK (*.pdf) Załącznik Nr 4 oświadczenie RODO (*.pdf) Załącznik Nr 5 wzór umowy (*.pdf) Odpowiedź na
  • 30 LIP 18
  • 0

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek dla SPG ZOZ w Nadarzynie

  ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) SIWZ Załącznik Nr 1 formularz oferty (*.doc) Załącznik Nr 1 formularz oferty (*.pdf) Załącznik Nr 2 oświadczenie (*.doc) Załącznik Nr 2 oświadczenie (*.pdf) Załącznik Nr 3 oświadczenie GK (*.doc) Załącznik Nr 3 oświadczenie GK (*.pdf) Załącznik Nr

  • 14 CZE 17
  • 0

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek

  Zakup oraz sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie: Ogłoszenie o zamówieniu; SIWZ; Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2; Załącznik Nr 3; Załącznik Nr 4; Załącznik Nr 5; Załącznik Nr 6; Informacja Nr 1 dla Wykonawców; Protokół z otwarcia ofert; Ogłoszenie o wyniku; Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;