dyrektor

lek. med. Adam Chustecki

z-ca dyrektora

Michał Bieńkowski


główna księgowa

Irmina Pawlikowska

kierownik
ds. techniczno-administracyjnych

Janusz Pływaczewski


pielęgniarka koordynująca

Anna Nowek

starszy specjalista
ds. finansowo-pracowniczych

Jadwiga Podedworny

główny specjalista ds. jakości

Ewelina Suchecka

informatyk

Adam Słowik