Pandemia koronawirusa odmieniła naszą codzienność. Zmiany te dotyczą wielu aspektów naszego życia w tym również badań profilaktycznych. Przedstawiamy plan badań profilaktycznych na rok 2021 z uwzględnieniem możliwości ich realizacji
w czasie COVID -1 9.