pielęgniarka koordynująca A. Nowek
zca piel. koordynującej D. Haś
piel. E. Zdzebel
piel./rejestr. M. Dzięciołowska
piel./higienistka stomat. R. Małecka
położna A. Zalewska
piel. D. Krzyżewska
piel. J. Olszak
piel. B. Golenko
piel. M. Karpińska
piel. H. Gniazdowska
piel. K. Patłaszyńska
piel. K. Olbryś
Z najlepszymi życzeniami dla personelu
dyr. A. Chustecki oraz zca dyr. M. Bieńkowski