Zapraszamy do skorzystania z wczesnej diagnostyki
raka piersi
w gabinecie lekarskim w Nadarzynie i w Młochowie. Badanie jest wiarygodne, bezbolesne i bezpieczne, przeprowadza je przeszkolony personel medyczny,
położna Anna Zalewska.

BRASTER®PRO wykorzystuje skuteczną, potwierdzoną w badaniach obserwacyjnych, technologię ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej. Na podstawie obrazów termograficznych algorytmy automatycznej interpretacji (AI) wskazują potencjalnie niebezpieczne zmiany
i nieprawidłowości w piersiach.

Zapisy w rejestracji! Koszt badania 50 zł.