Szanowni Państwo,

informujemy, że SPG ZOZ w Nadarzynie podpisał umowę z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w zakresie współpracy przy realizacji projektu POWR.05.01.00-IP.05-00-007/18 w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”.

Program profilaktyki osteoporozy ma na celu identyfikacje osób zagrożonych złamaniami lub z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do leczenia w ośrodkach specjalistycznych.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić kobiety w wieku 50 – 70 lat:

  • (deklarujące pracę zawodową lub chęć podjęcia zatrudnienia) z podwyższonym ryzykiem złamań wg kalkulatora FRAX,
  • lub z dokonanym złamaniem niskoenergetycznym, u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy i nie leczył w tym kierunku.

Po zakończeniu cyklu szkoleń personelu medycznego Zakładu w zakresie kwalifikacji do programu, nasi pacjenci będą mogli skorzystać z szybkiej ścieżki diagnostycznej.

O rozpoczęcie kwalifikacji pacjentów do udziału w programie będziemy informować w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są pod adresem: