Od początku roku monitorujemy jakość powietrza!

W trosce o zdrowie naszych pacjentów udostępniamy na stronie internetowej Zakładu https://zoznadarzyn.pl/monitoring/ informacje dot. stanu jakości powietrza na terenie Gminy Nadarzyn. Punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3. Pomiar stężenia pyłów PM10 i PM2.5 wykonywany jest czujnikiem NV16Cp1.