Monitorujemy jakość powietrza!

W trosce o zdrowie naszych pacjentów udostępniamy na stronie internetowej Zakładu http://zoz.nadarzyn.biz/monitoring/ informacje dot. stanu jakości powietrza na terenie Gminy Nadarzyn. Punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 3. Pomiar stężenia pyłów PM10 i PM2.5 wykonywany jest czujnikiem NV16Cp1.

Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny pochodzące z kotłów i pieców w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Szacuje się, że w kraju użytkowanych jest ok. 3 milionów takich “kopciuchów”.

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie z Filią w Młochowie  aktywnie włącza się w walkę z zanieczyszczeniem poprzez umożliwienie wszystkim mieszkańcom gminy 24 – godzinny monitoring jakości powietrza. Więcej informacji nt. jakości powietrza dostępnych jest w serwisie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations

Zachęcamy do odwiedzania naszej witryny www.