1. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy/przebudowy lub budowy nowego budynku dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie, na działce o nr ew. 440/1.: