3 września 2017 r. uczestniczyliśmy w GMINNYCH DOŻYNKACH.

Podczas tegorocznego wydarzenia zachęcaliśmy pacjentów zadeklarowanych do przychodni w Nadarzynie
i w Młochowie lub zameldowanych w Gminie Nadarzyn
do zaszczepienia się p/grypie
– szczepienie jest finansowane przez wójta gminy.

Dodatkowo każdy mógł wykonać pomiar ciśnienia oraz pomiar cukru.

Zachęcaliśmy także do wykonania pomiaru tkanki tłuszczowej
oraz spirometrii.