Zakład Opieki Zdrowotnej uczestniczy w Projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia:

WSPARCIE PODMIOTÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2010 (PO WER)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących Podstawową Opiekę Zdrowotną.