1. Dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy Samodzielnego Publicznego Gminnego
    Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie: