1. Dotyczące wykonania koncepcji projektowej rozbudowy Samodzielnego Publicznego Gminnego
    Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie: